Call Us Now | 03 5131 4978

Email Us at icare@asl-solutions.com

 

Pengenalan

Projek atau pengurusan projek sering dibincangkan oleh ahli-ahli professional dalam bidang keju-ruteraan, pembinaan atau ICT. Sesi ini akan menghurai dan menjelaskan bahawa pengurusan pro-jek bukanlah hanya untuk sesetengah pihak sahaja, tetapi ia menyentuh setiap individu di dalam mana-mana organisasi.

Seminar yang dijalankan secara interaktif ini membincangkan perihal pengenalan dan perkem-bangan disiplin pengurusan projek dari penggunaan dalam bidang kejuruteraan saintifik hingga ke pengurusan strategik. Ia juga membincangkan perbezaan antara pengurusan operasi dan projek dan juga kegunaan kedua-dua disiplin ini pada masa kini.

 

Objektif

Mereka yang mengambil bahagian di dalam seminar ini akan dapat:

  • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tentang pen-dekatan dan teknik dalam perancangan dan pengurusan projek
  • Memahami bagaimana sesebuah organisasi berfungsi dan bagaimana projek dikelolakan.
  • Menghargai kepentingan hubungan kerja yang perlu wujud diantara satu sama lain.
  • Menghargai bagaimana keruntuhan komunikasi mudah berlaku di dalam sesuatu projek.
  • Memahami dan menghargai cara-cara untuk merancang, mengelola dan mengawal-selia sesuatu projek.
  • Memahami dengan lebih lanjut kaedah bagi mendalami disiplin pengurusan projek untuk pembangunan diri

 

Metodologi

Metodologi terdiri daripada persembahan, reaksi dan perbincangan dalam kumpulan tentang latihan tertentu yang akan selesai dalam sesi kedua untuk setiap hari

 

ASL For Members | ASL Training

 

Request Proposal | ASL Training

Customize Your Own Training Program

Click button below to tells us what kind of training you need.

Get AWESOME Price Now!

Subscribe now and get your special price from us!

We will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.