Call Us Now | 03 5542 0023

Email Us at icare@asl-solutions.com

Duration :

2 days ( 9am – 5pm )

Medium :

Bahasa Malaysia

MAKLUMAT PROGRAM

Program ini dibagunkan khas buat semua golongan masyarakat pelbagai peringkat, kakitangan syarikat swasta dan kerajaan yang memerlukan motivasi dan matlamat dalam kerjaya.

ASL For Members | ASL Training

OBJECTIVE-01

 • Kursus ini memberi penerangan dan pendedahan kepada peserta yang terlibat tentang bagaimana menjadi cemeralang. Kursus ini membentuk akhlak peserta menjadi seorang yang cemerlang dan menjadi orang yang lebih berguna dan proaktif di dalam tindakan yang diambil dan dilaksanakan. 

  Disamping itu, ia akan membentuk peserta menjadi bermotivasi di dalam melakukan tugasan harian dengan menggunakan teknik yang lebih berkesan dan efektif.

  • Mengenali diri
  • Mengenal pasti sikap dan personaliti serta cara menimbanginya
  • Menghasilkan sikap positif dalam diri sendiri dan orang lain
  • Meningkatkan keyakinan diri dan mendapatkan kepercayaan orang lain
  • ‘Self Motivated’
  • Menonjolkan imej diri yang positif dan kemampuan kepimpinan
  • Mempelajari teknik untuk menjadi seorang yang sangat berkesan
  • Mengenalpasti matlamat kendiri, organisasi dan sosial serta cara mewujudkan kesetiaan, sumbangan, dan komitment
  • Memperbaiki kehidupan seharian dengan pengawalan stress yang berkesan
  • Memimpin dan menagani persekitaran negatif dalam perubahan
  • Meletakkan diri dalam bulatan pekerja yang laku
  • Mewujudkan nilai kecemerlangan dalam pekerjaan melalui 7 prinsip kecemerlangan

METHODOLOGY-01

 • Dinamik dalam kumpulan, aktiviti luar dan fizikal, perbincangan, permainan kumpulan, kajian kes, syarahan motivasi, & latihan berkumpulan.

FAEDAH YANG BAKAL DIPEROLEHI

 • Penerapan semangat dalam diri dan keiklasan kerja perlu dibekalkan dengan pengetahuan dan anjakkan sikap yang positif.
 • Penumpuan kepada budaya kerja para pekerja dan kepentingan pembangunan diri yang berterusan.
 • Meningkatkan suasana kerja yang ceria didalam persekitaran pekerjaan peserta dengan orang lain di dalam dan di luar organisasi mereka.
 • Memberi kesedaran tentang kepentingan untuk memahami dan menghargai keputusan organisasi dan berusaha bersama – sama demi kebajikan semua.
 • Mampu menilai dan memahami pesonaliti serta prisip mengimbangi kecemerlangan dalam hidup.

COURSE OUTLINE-01

 

MODUL 1 : PEMBANGUNAN SIKAP

 • Mengenali Diri ? (melalui kaedah Thomas Killman)
 • Mengenalpasti kemampuan diri
 • Penemuan diri ; Diri lama vs Diri Baru
 • Akhlak dan personality
 • Teori motivasi Maslow
 • Akhlak dan kecekapan
 • Imbangan : Satu prinsip keberkesanan
 • Pembentukan sikap positif
 • Mempelajari bagaimana memfokus kepada tanggungjawab yang diberikan oleh ketua.

 

MODUL 2 : KONSEP DAN BUDAYA CEMERLANG

 • Membentuk matlamat diri sendiri
 • Membentuk matlamat kumpulan
 • Melakukan tugasan seiring dengan matlamat diri dalam kehidupan
 • Sikap dan kerja
 • Ciri-ciri seorang yang ‘laku’
 • Budaya dan tatacara
 • Konsep kerja dan amalan yang disalah tafsir
 • Paradigma orang cemerlang
 • Melakukan tugasan seiring dengan matlmat kumpulan, dan sosial
 • Apa yang mempengaruhi sikap buruk
 • Kesetiaan, sumbangan dan komitmen

 

Latest Promotion | ASL Training

MODUL 3 : MEMBENTUK MOTIVASI DIRI

 • Mengenalpasti tahap motivasi melalui kaedah Hezberg
 • 10 langkah mewujudkan keyakinan diri
 • Harga diri
 • Kuasa motivasi – mustahil kepada rialiti

 

MODUL 4 : ANJAKKAN PERUBAHAN DIRI – P3

 • P1
 • P2
 • P3
 • Pemulihan Otak Terbiar
 • Tidak Kisah vs Ambil Berat
 • Negaraku vs Negaramu
 • Peka vs Pekak
 • Masalah vs Cabaran
 • Problem vs Solution
 • Bagau vs Ular
 • Kenapa tak jadi vs Bagaimana nak bagi jadi

 


 

MODUL 5 : PERSEKITARAN NEGATIF

 • Memahami budaya
 • Sumber persekitaran
 • Pengalaman silam
 • Faktor tarikan
 • Langkah tangani
 • Kotoran Vs Intan

 

MODUL 6 : KEKUATAN IQ, EQ DAN SQ

MODUL 7 : BIMBINGAN DI RUMAH DAN TEMPAT KERJA

 • Melakukan tugasan dengan melihat setiap kepentingan
 • Mengutamakan perkara penting dahulu
 • Penghargaan VS Tanggungjawab

 

MODUL 8 : KEPIMPINAN

 • Nilai pemimpin
 • Siapa pemimpin
 • Bagaimana memimpin
 • 10 Fungsi kepimpinan
 • Pemimpin agung

 

MODUL 9 : NILAI KECEMERLANGAN

 • Proaktif
 • Personaliti Positif
 • Mula dengan mengigati matlamat
 • Keyakinan diri
 • Usaha memahami dahulu kemudian difahami
 • Berpasukan/bersinergi
 • Keikhlasan

Request Proposal | ASL Training

Customize Your Own Training Program

Click button below to tells us what kind of training you need.

Get AWESOME Price Now!

Subscribe now and get your special price from us!

We will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.